Mince ze sbírky

aversrevers
KE 13176 (13.425)

Národní památkový ústav, správa státního zámku Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž

Numismatická sbírka olomouckého arcibiskupství

Interiér nové knihovny s výstavkou mincí. Vítáme Vás na stránkách numismatické sbírky státního zámku-Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

intro 4 Numismatická sbírka arcibiskupského zámku v Kroměříži byla vytvářena především v druhé polovině 19. století převážně jako reminiscence na bývalou mincovní činnost olomouckých biskupů a arcibiskupů (jediného církevního představitele na dnešním území ČR s právem razit vlastní mince).
Shromažďovány byly výhradně ražby duchovních – církevních vydavatelů (viz struktura sbírky). Důraz byl kladen především na úplnost ražeb olomouckých biskupů a arcibiskupů, u ostatních vydavatelů komplexní přehled typů mincí především vyšších nominálů. Sbírka byla tvořena bez ohledu na výši vynaložených finančních prostředků.
Nejstarší část sbírky cca 1/3 pochází z neznámých zdrojů nákupů či odkazů (jedná se o velkou část unikátních a dosud v literatuře neuvedených mincí). Sbírka je výjimečným a dodneška dochovaným dokladem sbírkotvorné činnosti v 2. polovině 19. století. Na počátku druhého desetiletí 20. století byla akviziční činnost pro tuto sbírku ukončena.

Celá sbírka byla organizována do těchto oddílů – částí:

Ukázka razidel intronizačních medaili olomouckých arcibiskupů. Celkový počet kusů v dnešní době činí 10 134.

Ve světě je tato sbírka naprosto ojedinělá, obsahuje například typově nejúplnější soubor ražeb nejen olomouckých biskupů a arcibiskupů, ale i solnohradských biskupů, vratislavských biskupů. Sbírka byla k badatelským účelům využívána již od počátku 20. století, unikátní kusy sbírky jsou citovány v dílech např. Habich - německé renesanční medaile, Friedensburg – slezské ražby novověku, citováno je několik desítek kusů.
Obrubovací stroj.
Část sbírky olomouckých biskupských a arcibiskupských ražeb byla publikována Eduardem Mayerem v roce 1865.

K prohlédnutí na internetu jsou k dispozici všechny mince a medaile. Kompletní popis jednotlivých exemplářů je hotov zatím jen u těchto oddílů:

intro 7 Na zpracování (doplnění odborné determinace a metrologických dat) zbývajících oddílů se pracuje a postupně budou digitalizované stránky těmito daty doplňovány. Děkujeme za pochopení.
Dále je možno využít sofistikovaný vyhledávací mechanismus.
Uvedené snímky jsou určeny ke studiu. Pro publikování je možno získat vyšší rozlišení (až 1200 DPI v bezeztrátovém formátu PNG). Podmínky je nutno dohodnout s vlastníkem a správcem sbírky. Publikované vyobrazení jsou zmenšeninami originálů.
Zahrady a zámek Kroměříž jsou zapsány v seznamu památek UNESCO od roku 1998. Vývoj mincovnictví olomouckých biskupů a ukázky numismatického materiálu ze zámecké sbírky je možno vidět v expozici v biskupské mincovně poblíž zámku. Ukázky ražeb jsou vystaveny v nové knihovně zámku, která je součástí prohlídkového okruhu.

Copyright Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži 2002-7.